Strona Główna Oferta Kontakt

Biuro Rachunkowe SIGMA świadczy usługi w zakresie:

OBSŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWEJ

- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
- prowadzenie ewidencji VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych

OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ

- prowadzenie akt osobowych
- sporządzanie umów o prace oraz świadectw pracy
- sporządzanie list płac
- sporządzanie informacji o zatrudnieniu i zarobkach
- sporządzanie i wyliczanie deklaracji ZUS

ROZLICZEŃ PODATKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych - PIT
- odliczenia VAT od materiałów budowlanych

KONTAKTU Z URZĘDAMI

- reprezentowanie klientów przed US
- reprezentowanie klientów przed ZUS

OBSŁUGI BIUROWEJ

- kserowanie
- bindowanie dokumentów
- wydruki
- skanowanie

Odpłatność za usługi uzgadniana jest indywidualnie w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.